Tekst pochodzi z forum "Dolmeny - ostoja wiedzy praźródeł", którego autorzy mieszkają w pobliżu dolmenu i utrzymują, że poprzez obcowanie, porozumiewanie się z nim, otrzymują odpowiedzi i wskazówki.
M. Aponiewicz.
http://dolmen.ipb.su
Czym są dolmeny?
Dolmeny w Polsce.

Od autora:

"O tym, że trzeba utworzyć szkołę o nazwie «Szczęście», duchy Dolmenów zaczęły mi opowiadać dwa lata temu. Lecz nie skupiałem się na tym. Dopiero teraz, otrzymawszy więcej informacji o niej, mogę głęboko uświadomić sobie całą wagę, konieczność stworzenia we właściwym czasie takiej szkoły. Uświadomienie sobie szkoły «Szczęście», sama jej idea, kiełkuje w moim sercu coraz mocniej"

SZKOŁA "SZCZĘŚCIE""Marzenie moje i życia cel,
gdy je w szczegółach przedstawię,
cała wiedza by spełnić je,
we mnie narodzi się."

Wołodia
W.N.Megre, tom.8 . «Nowa cywilizacja»


To nie jest szkoła przyszłości - to szkoła dnia dzisiejszego. Praktycznie wszystkie szkoły obecnie istniejące niosą ze sobą program, które można nazwać - znęcanie się nad samym sobą. Sam system nauczania w szkole i ta wiedza, którą przekazuje się dzisiaj uczniom, sprowadzają się do jednego - by od wczesnego dzieciństwa człowiek powoli, lecz dokładnie, przekształcał siebie z obrazu i podobieństwa Boga w obraz i podobieństwo małpy. Ponieważ, ukończywszy jakąś szkołę czy uczelnię, człowiek karmi i podtrzymuje swoim zawodem system, wymyślony przez dawnych kapłanów po to, by żyjąc w nim, człowiek męczył się, cierpiał i był wykonawcą cudzej woli - woli mizantropów. I nawet słynna szkoła Szczetinina - to dzień wczorajszy.

Dzisiejszy człowiek od dziecka otrzymuje wiedzę tylko o ciele fizycznym i nie wie, jakie znaczenie mają jego subtelne, niewidoczne energie. A to znaczy, że nie posiada pełnej wiedzy o sobie, dlatego świat odbiera jednowymiarowo, widząc tylko jego materialną część.

W szkole «Szczęście» stosunki międzyludzkie będą tak urządzone, że dziecko od razu będzie żyć i myśleć duszą, to znaczy z razem z Bogiem, ponieważ Bóg jest w każdym z nas. Dorastając, dziecko zobaczy pełny obraz świata, a nie tylko jego jedną warstwę. Co więcej, ono będzie mogło zmieniać, wedle swojego życzenia, wszystko to, co je otacza.

Szkoła «Szczęście» odróżnia się od dzisiejszej systemowej szkoły, jak dzień od nocy. I w ogóle, w dzisiejszym rozumieniu nazywać jej szkołą nie wolno.
Można nauczyć człowieka być szczęśliwym? Nie da się tego nauczyć. Ale stworzyć warunki, przy których człowiekowi będzie wygodnie, ciekawie i radośnie, można. Innymi słowami, na niewielkiej przestrzeni, zwanej szkołą «Szczęście», przywrócić myśl-ideę Twórcy, z którą on tworzył nas wszystkich - swoje dzieci. A tworzył on swoje dzieci w radości i miłości, po to, by razem z nami kontynuować tworzenie Wszechświata jeszcze bardziej pięknym, przytulnym, dobrym. To znaczy, że ta Szkoła nie jest fantastyką, ona jest realna.

I w ogóle, człowiekowi o wiele łatwiej wrócić do swoich korzeni, do Boga. Powrót do samego siebie zdarzy się znacznie szybciej, niż ta droga, którą doprowadziła was do obecnego stanu.

Jeśli Bóg jest Twórcą wszystkiego i naszym Ojcem, to znaczy, że dzieci jego też mogą tworzyć coś znaczącego, potrzebnego, pięknego, jednym słowem, boskiego. Odpowiedź narzuca się sama - przywracać naszą Matulę-Ziemię do początkowego stanu, aby była czystą, świeżą, rozpromienioną i szczęśliwą, jaka była dopóty, dopóki ludzkość nie poszła technokratyczną drogą rozwoju, to jest drogą samozniszczenia.

O tej drodze wiele się mowi, lecz nic nie robi aby to zmienić, dlatego że, na pierwszy rzut oka, wydaje się to niemożliwe. Jeżeli jakikolwiek kraj zrezygnuje z uzbrojenia, to inny kraj może go podbić, a mieszkańców uczynić niewolnikami. Jeżeli to się zdarzy w Rosji, na pewno ją zaatakują, ponieważ jest tam bardzo dużo zasobów naturalnych. Dlatego zmiana myślenia powinna nastąpić na całym świecie, lecz zacznie się w Rosji, właśnie tu zacznie zwiększać się energia Miłości. Po to są potrzebne takie szkoły, gdzie główną wiedzą będzie Miłość, która płynie z serc. Potrzebni są dziś czyści ludzie, żyjący z Bogiem i w Bogu, kochający wszystko, co stworzone przez Ojca, chroniący przyrodę i wszystko żywe, a nie ci, którzy wypompowują ropę naftową i węgiel, którzy uczynili złoto i papiery nazywane pieniędzmi swoim bogiem i służą mu. Mówi się, że tacy ludzie «zasnęli». Jeżeli człowiek zaśnie za kierownicą samochodu - będzie tragedia. Jeśli «śpiący» znajdują się u steru władzy - tylko czekać katastrofy. Zadaniem czuwających jest rozbudzić śpiących. Oczywiście, że dzisiejsze pokolenie całkowicie nie może się rozbudzić, lecz pojawia się perspektywa na przyszłość. Przede wszystkim pomoże w tym szkoła «Szczęście». Ludzie, rosnący w tej Przestrzeni Miłości, sami zajaśnieją miłością, tym światem i ciepłem swoich serc będą ogrzewać zamarznięte dusze «śpiących». Uwierzcie, prawdziwa miłość ogrzeje kogo trzeba i nawet wskrzesi, jeżeli będzie to konieczne. Absolwenci naszej szkoły będą prawdziwymi patriotami dla swojej Ojczyzny - Rosji, bardzo wyraźnie zdający sobie sprawę, co dla nich osobiście znaczy Rosja i jakie ma znaczenie dla świata.

Ta szkoła jest potrzebna i konieczna do tego, by powiększyć prędkość myśli do takiego stanu, kiedy człowiek będzie mógł pojąć Twórcę. W ten sposób, on pojmie sam siebie, i ludzkość wróci do początków, do prawdy. Bez tej szkoły będziecie dreptać w koło w jednym miejscu. Pierwszym etapem zmiany świadomości i zwrotu do praźródeł były książki W.Megre, drugi etap - to szkoła «Szczęście». Drugi etap dojrzał samoistnie.

Podstawowymi i najważniejszymi ludźmi w tej szkole będą, oczywiście, dzieci. Dorośli nie będą ich zmuszać i zarządzać nimi, a tylko pomagać i korygować pragnienia i działania dzieciąt. Wiek uczniów nie ma żadnego znaczenia. Uczyć się w szkole mogą wszyscy od najmłodszego do najstarszego, ważne tylko, żeby dorośli byli bezinteresowni, nie fiksowali się ani na korzyściach materialnych, ani na wiedzy. Ponieważ podstawowa wiedza, fundament wszystkiego - to szczera Miłość, idąca z twojego serca, Człowieku. A cała reszta będzie pochodzić właśnie od Miłości. Dziecko, żyjące w szczęściu każdego dnia, stając się dorosłym, pełnowartościowym człowiekiem, będzie oddawać swoją radość, swoją miłość wszystkim ludziom, wszystkiemu co żyje, przyrodzie, ziemi, kosmosowi. Swoją energią szczęśliwego człowieka, swoimi wibracjami czystymi, bezinteresownymi będzie leczyć chorą przestrzeń. A ona choruje od nieszczęść ludzkich, od problemów, stworzonych przez system, w którym żyjecie.

Główną przestrzenią szkoły będzie przyroda, a szkolnymi klasami - sady owocowe : jabłoniowy, gruszkowy, śliwkowy, wiśniowy, dębowy i brzozowy zagajnik. W środku każdego ogrodu i zagajnika - polany, gdzie będą odbywać się zajęcia.
Każdy z wymienionych ogrodów wzmacnia jedną konkretną energię. Właśnie tą, która pomaga uczniowi otrzymywać taką czy inną wiedzę, dlatego w każdym ogrodzie będą uczyć się innych przedmiotów.

W centrum szkoły, za pomocą cedrów napisane słowo «SZCZĘŚCIE» (widziane z góry?), i w wielu innych miejscach szkoły słowo «Miłość». Przecież słowo - to energia. I energie Szczęścia i Miłości będą lecieć w kosmos, a stamtąd wracać jeszcze silniejszym potokiem. Te energie są niezbędne szkole.

U każdego ucznia w szkole będzie swoja przestrzeń - malutki kawałek ziemi, na którym on, jeśli zechce, może przebywać, hodować różne warzywa, sadzić kwiaty i drzewa. Na ogół, wszystko, co człowiek zechce, może tworzyć na takiej dzialeczce.

W szkole także będą naukowe i mieszkalne pomieszczenia. Jakie? - zależy od tego, w jakim miejscu Rosji powstaje szkoła (na południu czy na północy). Szkoła będzie mieć swoją gospodarkę - konie, krowy itd., pole, ogrody. Dzieci będą hodować pszenicę i piec swój chleb. W ogrodach szkoły będzie wiele owoców. One będą leżeć w specjalnych koszach na terytorium szkoły, i warzywa też, by dzieci mogły je zjeść, kiedy zechcą. Bezpośredni udział w uprawie warzyw i owoców będą miały same dzieci. I robić to będą nie pod przymusem, a z miłością i radością, dlatego że wszędzie tam będzie miłość, radość, szczęście. Dlatego że w szkole wszyscy żyją z Bogiem, wszystko, że rośnie na ziemi - to wszystko Bóg. I to każdy będzie wiedzieć i rozumieć. To pierwsze, co będą poznawać uczniowie szkoły.

W szkole «Szczęście» dzieci będą otrzymywać dzisiejszą wiedzę - tą wiedzę, za pomocą której będą mogły tworzyć swoje szczęśliwe życie. O czym marzą ludzie całe swoje życie - spotkać swojego ukochanego człowieka i założyć rodzinę, urodzić szczęśliwych, zdrowych dzieciaczków, i być szczęśliwymi. Podstawowa wiedza - jak spotkać swoją połówkę, jak ją przyciągnąć. Tego trzeba obowiązkowo nauczyć się, nie powinno być samotnych ludzi. Nasza szkoła będzie dawać taką wiedzę.

W czasie zajęć w szkole, poza rzadkimi wyjątkami, uczniowie będą znajdować się w wesołym, podniosłym nastroju. Pierwszy sens lekcji - wzmocnienie miłości w samym sobie. Ponieważ Bóg - jest Miłością, a Miłość - to zawsze Szczęście. Wiedza będzie przychodzić bez względu na zdolności.

Pierwszy przedmiot, pierwsze zajęcie - by człowiek był szczęśliwym. Drugi przedmiot, lub zajęcie - powiększenie prędkości myśli. Ona jest potrzebna, by szybciej przezwyciężyć dzisiejszy reżim życia. Światli ludzie będą mogli prędzej rozwiązywać swoje projekty i je realizować.

Uczniowie będą uczyć się w ogrodach i nawet czasem spać w nich pod gwiazdami. Przed snem im będą proponowane pytania, na których rano odpowiedzą.

Pierwszy rok będzie poświęcony temu, by uczniowie mogli dziś odczuć całą mądrość i wielkość Boga -Twórcy, i dzięki temu, w pełnej mierze uświadomić sobie, że wszystko, co istnieje boskiego na Ziemi, należy do człowieka, ponieważ ludzie - to dzieci Boga. I tylko on - Człowiek - ma władzę nad swoim losem, a nie jakiś dziad, zajmujący wysokie stanowisko. Lecz, w tym samym czasie, absolwenci szkoły «Szczęście» nie oderwą się od rzeczywistości, oni dobrze będą wiedzieć, jaki świat ich otacza i co trzeba z nim robić.

Oczywiście, w szkole będą różne przedmioty: języki, matematyka, nauka o gwiazdach, anatomia itd. Także będą nauczane rzemiosła: drzeworyt, garncarstwo, haft i inne. Otrzymywać wiedzę dziecko będzie tylko po swoim osobistym życzeniu i w żadnym wypadku nie pod presją dorosłych. Zadaniem wykładowcy jest tak wyłożyć uczniowi swój przedmiot, by on sam chciał się go uczyć. I grosza niewart ten nauczyciel, który nie będzie umiał zainteresować ucznia.

Czas nauki w szkole trzeba przenieść na wiosnę-lato-jesień, to szczyt ożywienia organizmu. Zimą można uczyć się lżej: rzemiosła, rysowanie, geografia, śpiew, języki, fizyka, chemia, matematyka, ogólnie znane i stosowane przedmioty, według waszego uznania i życzenia.

W szkole «Szczęście» samoistnie powstanie chór. Nauka pieśni łatwo przychodzi w ogrodach i zagajnikach, wedle pragnienia większości wybierając, w jakim konkretnie ogrodzie. Będziecie czuć, jaka informacja, to znaczy energia, idzie z pieśni, w takim czy innym ogrodzie lub zagajniku, i gdzie lepiej ją wykonywać.

Piosenek uczyć się trzeba bez muzyki. Głos dziecka, jego wibracja, energia znajdzie we Wszechświacie swoją, blisko spokrewnioną energię. Fizycznym słuchem wy nie uchwycicie różnicy tonu, lecz serce wasze, ta psycho-emocjonalna część ciała energetycznego, zareaguje i odezwie się. Pieśń zyska dla słuchacza szczególne tonizujący dźwięk. Takie wykonanie, żadnego człowieka nie pozostawi obojętnym.

Uczniowie szkoły już samymi pieśniami będą czyścić przestrzeń ziemi i wewnętrzny świat słuchających ich ludzi, nie dzięki pięknu i czystości swoich głosów, chociaż to też ważne, ale dzięki bardzo czystych i bardzo jasnych energii Wszechświata, przepływających przez nich. Właśnie uczniowie szkoły «Szczęście» wezwą Wszechświat do siebie ku pomocy po to, aby otrzymywać wiedzę, i po to także, by ją wykorzystać w pełnej mierze, kiedy im to będzie potrzebne. Połączenie szkoły z Wszechświatem wydarzy się spokojnie i niepostrzeżenie, to naturalny proces.

Ta szkoła zaprojektowana jak jeden całościowy kompleks, który będzie współdziałać z całym Wszechświatem i jej ciałami kosmicznymi. Wszystkie ogrody, zagajniki, drogi, drzewa, napisy, budynki i reszta - to odwzorowanie na ziemi ciał kosmicznych, ich rozmieszczenia na niebie i ich energii. To pomoże dzisiejszemu człowiekowi szybciej wrócić do samego sobie, tj. do Boga. To w istocie kosmiczne wzmocnienie energii, synteza gwiazd, tak naprawdę bliskich Ziemi i wszystkiemu, co żyje na niej. Ta synteza energii zawsze kieruje się do człowieka, lecz do człowieka czystego, bezinteresownego, dobrego, do twórcy, do tego, kto sieje miłość. Dzieci są czyste, wam pozostaje tylko pomóc poprawnie skierować ich myśl, i kosmiczne energie będą mogły w pełnej mierze ujawinić się na Ziemi przez te dzieci.

Uczniom pożytecznie znajdować się w kwitnących ogrodach. Powietrze, nasycone aromatem kwiatów, pyłkiem, poprawia krwiobieg mózgu, innymi słowami powiększa energie, odpowiadające za prędkość myśli. Te energie łączą się z energiami kosmosu, w tym stanie człowiek może określić siebie, to jest swoje miejsce we Wszechświacie. Tym samym pojąć początek myśli Twórcy. Zobaczyć Ziemię nie jako coś dużego i niezrozumiałego, ale jako dom rodziców swoich, a to znaczy, swój dom. I nie oddzielać się od Wszechświata jak od obcego i niebezpiecznego, a zrozumieć, co to jest - to miejsce, gdzie można spacerować, odpoczywać, i tam bywa bardzo ciekawie. Potrzebne jest nowemu pokoleniu, by nie bać się niezrozumiałych zjawisk przyrody, i dojść do takiego stanu, by rozumieć, z czym są związane i jak trzeba na nie reagować. To będzie odbywać się w trakcie procesu nauczania w szkole «Szczęście».

Nie możemy przekazać tego słowami, jakie znaczenie ma zrozumienie swojego życia na Ziemi i życia Ziemi we Wszechświecie. Innymi słowy, to jest początek jednoczenia Stworzenia z Twórcą, to jest Człowieka z Bogiem. A bez tego nie zadziała sekret, istota szkoły pod nazwą «Szczęście». Dla dzieci nie jest wielkim wysiłkiem zobaczyć Boga we wszystkim, ponieważ iskra boża jeszcze w nich świeci, system nie zdążył otulić «ciemnym płaszczem» tego, co w nich jasne, czyste. Od dorosłych jest wymagane ukrócić w swoich myślach wątpliwości, ponieważ dorosły człowiek żyje zbyt intelektualistycznie, człowiek taki jest niepełnowartościowy, wiele strachów w nim bywa. Strachy zaś w wasze życie przyniosły ciemne sily, kiedy wiedzieć przestaliście, to znaczy rozumieć, po co tu jesteście. Zwrot do samego siebie żyjących teraz ludzi zdarzy się poprzez dzieci wasze. Ponieważ dzieci wasze (a także i nasze, przecież jesteśmy z wami jednością), rodzą się jasne. Ogień Boga jest w nich wzmocniony energiami światła, płynącymi z kosmosu. Starajcie się być bezinteresownymi, wtedy czyste myśli wzmacniają się niepomiernie. Ziemia nałoży inne ubranie, to znaczy zmieni energie - można to porównać do tego, kiedy człowiek, pobrudziwszy się - umyje się.

Szkoła «Szczęście» - to idealne miejsce dla energii Miłości. Dzieci, wyrosłe w tej szkole, będą mogły nawet na podświadomym poziomie zmieniać złe energie na dobre. Siła tych dzieciąt będzie zawarta w ich napełnieniu Miłością. Człowiek, głównie - jest naczyniem dla miłości. Lecz w związku z degradacją on zaczął napełniać się czym popadnie. Szkoła «Szczęście» pomoże stopniowo zawrócić człowieka ku praźródłom.

Szkoła nie będzie mieć płotów. Miłości nie utrzymasz niczym, i utrzymywać jej nie trzeba, a na odwrót, niech ona płynie, i swoim ciepłem otula pobliskie wsie i miasta, tych ludzi, których tam żyją. Dorośli, pojąwszy czystość, szczerość naszej szkoły będą oddawać swoje dzieci na naukę do nas, wszelkimi sposobami będą pomagać, a nie przeszkadzać naszej szkole. Czy przeciw miłości ktokolwiek wystąpi? Czy na odwrót, wszystkie serca będą przyciągane do tego źródła szczęścia? Stopniowo, z czasem, nasza szkoła będzie się rozrastać. Następnie dzieci, które żyły w pobliskich miastach i wioskach staną się uczniami naszej szkoły.

Takich szkół będzie wiele w całej Rosji. Oni będą rosnąć jak grzyby po deszczu. Proces nie musi odbywać się szybkiego, to nie jest najważniejsze, przede wszystkim - że ten proces będzie żyć. Dlatego że Miłość - to rzeczywiście wszechpotężna energia. Kto nie pragnie żyć w miłości i zgodzie z całym światem?

Takie szkoły będą powstawać także za granicą. W inny sposób się nie da, dla miłości nie ma granic. I tam też one będą się rozrastać, i stopniowo, niech powoli, lecz pewnie, cała Ziemia stanie się kwitnącym ogrodem, gdzie żyje Miłość, gdzie ludzie śpiewają dobre jasne pieśni i wszyscy uśmiechają się.

Tak było na samym początku życia Ziemi, i ten stan nastąpi znowu. Inaczej być nie może, dlatego że to wszystko jest już zaplanowane zmienić nic nie można. Sama Ziemia chce żyć, a żyć ona może tylko w stanie miłości, kiedy wszyscy i wszystko, co na niej rośnie i żyje, szczerze się raduje.

Nie trzeba się śpieszyć, niech wszystko idzie swoją drogą. Wasze zadanie to stworzyć te szkoły, ucieleśnić tę myśl. Dalej wszystko samo będzie realizować się w życiu. Wasza misja, misja dzisiaj żyjących ludzi - zacząć.

Szczegóły Szkoły

Znajdujący się w przestrzeni szkoły ludzei z czasem będą się zmieniać, dlatego od samego początku tworzenia szkoły trzeba ufać swojemu sercu, gdzie co posadzić, gdzie co zbudować. My tylko podamy informację o tym, o czym nie wiecie. Żyć i tworzyć trzeba tylko swoim sercem i duszą, a nie głową, wtedy u was wszystko wyjdzie, dlatego że dusza wie wszystko.

Ogrody i zagajniki robić okrągłe, o średnicy 100-200 m każdy. Minimalny rozmiar ogrodu - promień 20 m.

Obowiązkowy uklad: rozmieścić po przekątnej, naprzeciwko jabłonowego - gruszkowy ogród, a naprzeciwko śliwkowego - wiśniowy sad.

W środku każdego ogrodu - polanki o promieniu 15-20 m dla dużego ogrodu i minimum 8 m dla małego ogrodu. W centrum polanek - stół, drewniane ławeczki.

W każdym ogrodzie, po słonecznej stronie polanek trzeba posadzić kwiaty.
W jabłoniowym sadzie - tulipany, mimozy (lub nawłocie), maki. W gruszowym - róże, gladiolusy (mieczyki) i jakiekolwiek ciemnoniebieskie kwiaty. W śliwkowym - kwiaty żółte, czerwone, białe - np. dalie, goździki i inne według koloru. W wiśniowym ogrodzie powinny być kolory ciemnoniebieski, biały, zielony (trawa).

Na terytorium szkoły sadzić każde drzewa i krzaki, jakie zechce wasza dusza. Tu rokitnik pragniesz posadzić, tu bez, tu jałowiec lub cedr itd.
Ponieważ samotna brzoza nudzi się, obok niej w zagajniku trzeba posadzić klon, lipę.
Do szkoły «Szczęście» wykorzystywać tylko niezaszczepione sadzonki - one są żywe.

W centrum szkoły cedrami napisać słowo SZCZĘŚCIE. Długość liter - 10-12 m i więcej.

W różnych miejscach szkoły, wasz wybór, sadzonkami z cedru, sosny lub jodły napisać słowo «Miłość». Odległość między drzewami co najmniej dwa-trzy metry.
Jeżeli w pobliżu nie ma lasu, to posadzić las mieszany: świerk, sosnę, brzozę, jodłę, dąb, klon, lipę, osikę itd.

Dzielić szkoły na odrębne kawałki w żadnym wypadku nie wolno. Inaczej osłabia się energia ogrodów i samej szkoły, jako przestrzeni, gdzie mieszka Szczęście.
Nazwy szkoły lepiej nie zmieniać, w nazwie "Szkoła «Szczęście»" zawarty jest wielki sens.

Budynki na terytorium szkoły robić okrągłe lub półokrągłe z cegły, gliny, kamieni itd., jeżeli z cegieł, to można budynki robić kwadratowe, lecz okna i drzwi robić półokrągłe (zaokrąglenie u góry). Unikać prostych kątów gdzie się da, wszystko robić okrągłym, sferycznym, ponieważ w przyrodzie wszystko ma sferyczną formę.
Jeżeli człowieka ulokować w twardyce kwadratowych pomieszczenia, to cierpi jego ciało subtelne, jego energia, on odczuwa stan dyskomfortu, przychodzi uczucie zmęczenia, rozdrażnienia. Człowiek nie da rady wtedy przyjmować informacji. Także ważna jest wysokość sufitów i konstrukcja samego dachu, i oczywiście, kolor sufitów, ścian, podłóg.

Dachy na okrągłym budynku robić czterospadowe lub więcej. Kalenicę (grzbiet dachu) róbcie jak wam się podoba. Okrywać dach trzeba naturalnym materiałem (drewno, słoma, trzcina), ponieważ sztuczne materiały odbijają kosmiczną energię.
Wysokość sufitu - nie mniej niż cztery metry, im wyżej, tym lepiej. Sufit można zostawić na biało. Jeżeli malować, to na kolor nieba.

Podłogi robić z desek i nie malować. A jeżeli malować, to na turkusowo, jasnozielono, sałatowo.

Dla pokrycia ścian można wykorzystać deski, polakierować i narysować przyrodę, pejzaże, kwiaty, drzewa, ptaki, zwierzęta.

Ścieżki na dworze robić takiej szerokości, by mógł przejechać zaprzężony w furmankę koń. Ścieżki posypywać piaskiem lub drobnym kamieniem. Jako środek lokomocji w szkole stosować wyłącznie konie, żadnych motocykli, samochodów, rowerów.

Przy budownictwie można wykorzystać różne nowoczesne elektryczne i inne narzędzia.

W szkole można stosować istniejące dzisiaj techniczne wynalazki, wedle waszego uznania, na przykład elektryczność.

Odzież w szkole nosić wedruską, uszytą samodzielnie, lub przez bliskich ludzi, lub przez ludzi z czystymi myślami -szyte nie dla pieniądza, a dla duszy. Materiał najlepiej naturalny.

Zbiorniki wodne, studnie, rowy robić tyle, ile trzeba, według swego uznania. Gdzie i jakie, zdecydujecie sami. Tylko zanim zaczniecie wiercić dziury - obowiązkowo objaśnijcie ziemi, co chcecie robić i po co.


Wyszukaj

Polecamy